AANNEMERSBEDRIJF

TIMMER BOUW


Introductie
Diensten
Referenties
Btw-tarief
Contact

Powered by Hobo Online

Btw-tarief

Vaste Regeling:


Stuc- en schilderwerk, 12% goedkoper

Voor stuc- en schilderwerk aan particuliere woningen van ten minste 2 jaar oud mag het BTW-tarief van 9% gehanteerd worden. Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van huurhuizen en koophuizen. Dit betekent dus dat de kosten voor stuc- en schilderwerk voor u als opdrachtgever 12% lager uitvallen!


Het BTW-tarief van 9% geldt niet voor woningen jonger dan 2 jaar of voor gebouwen die niet als woning worden gebruikt. Daarvoor geldt het tarief van 21% BTW.


Particuliere woningen

Met particuliere woning wordt bedoeld een onroerende zaak waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijk leegstaande woningen vallen daaronder.


Stuc- en schilderwerk

Bij stuc- en schilderwerk gaat het om de volgende werkzaamheden:

- De voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden die een   stukadoor / schilder moet verrichten voordat hij kan overgaan tot het   eigenlijke stucwerk / schilderwerk

- Het eigenlijke stuc- en schilderwerk


Ouderdomsverklaring

In alle gevallen dient de opdrachtgever een ouderdomsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring moet bewijzen dat de woning ouder is dan 2 jaar. Wij zijn verplicht deze ouderdomsverklaring bij onze administratie te bewaren.